admin

Roztocze widziane z Gór Świętokrzyskich

Zdjęcia przedstawiają: wzniesienia oraz obiekty industrialne Roztocza Miejsce: wieża klasztoru na Świętym Krzyżu , woj. świętokrzyskie.50.859292, 21.052934 https://goo.gl/maps/mqeC1gu1Zg2HwjTF9 Wysokość obserwatora: 579 […]

Najdalsze obserwacje z Polski

Lista najdalszych obserwacji naziemnych wykonanych z terytorium Polski. Mapa punktów obserwacyjnych z których wykonano obserwacje z ponad 200 km.

Widok z G. Kamieńskiej na Góry Świętokrzyskie

Zdjęcia przedstawiają:  Góry Świętokrzyskie  (Pasmo Dobrzeszowskie, Pasmo Oblęgorskie) ,  Pasmo Przedborsko – Małogoskie  , Wzgórza Radomszczańskie Miejsce: Góra Kamieńska , […]