Obserwacje długodystansowe.

Obserwacje długodystansowe to rodzaj obserwacji, który polega na dostrzeżeniu lub zarejestrowaniu obiektów z ekstremalnie dużych odległości z terenu powierzchni ziemi lub z powietrza w zakresie światła widzialnego .

 

Obserwowany obiekt jest obiektem materialnym nieożywionym. Może być to obiekt naturalny (np. góra , wzniesienie) lub antropogeniczny (np. maszt ). Obserwatorium określany jest dowolny punkt, obiekt, miejsce lub pomieszczenie, z którego dokonywana jest obserwacja długodystansowa.

W zależności od konfiguracji dwóch elementów: położenia obserwatora lub obserwatorium oraz obserwowanego obiektu możemy wyróżnić typy obserwacji długodystansowej.

Ze względu na położenie obserwatora lub obserwatorium.

  1. Obserwacje długodystansowe naziemne. Obserwatorium znajduje się na powierzchni Ziemi lub na obiekcie związanym z Ziemią.
  2. Obserwacje długodystansowe lotnicze. Obserwatorium znajduje się w powietrzu i nie jest związany z powierzchnią Ziemi.

Ze względu na położenie obserwatora lub obserwatorium oraz obserwowanego obiektu.

1. Obserwacje długodystansowe naziemne obiektów naziemnych czyli obserwacje obiektów naziemnych z powierzchni Ziemi lub obiektu z nim związanego. Na przykład obserwacja pasma górskiego oddalonego o 200 km z wieży widokowej.

2. Obserwacje długodystansowe naziemne obiektów w powietrzu czyli obserwacje obiektów znajdujących się wewnątrz atmosfery ziemskiej z powierzchni Ziemi lub obiektu z nim związanego. Na przykład obserwacja samolotu z gruntu.

3. Obserwacje długodystansowe lotnicze obiektów naziemnych czyli obserwacje obiektów naziemnych z obserwatorium znajdującym się w powietrzu.

Na przykład obserwacja oddalonego o 200 km pasma górskiego z drona. Inne przykłady tego rodzaju obserwacji znajdziemy na stronie Mariusza Krukara:  
https://www.mkrgeo-blog.com/long-lens-photography-from-the-plane-how-it-works/

oraz w publikacji Michaela Vollmera – „Below the horizon—the physics of extreme visual ranges ” https://par.nsf.gov/servlets/purl/10167366 . W artykule znajdziemy fragment zatytułowany ” Record visual ranges observed from airplanes” gdzie opisano rekordową obserwację z samolotu – masywu Mount Blanc z dystansu około 538 km.

4. Obserwacje długodystansowe lotnicze obiektów powietrznych czyli obserwacje obiektów w powietrzu z obserwatorium znajdującym się w powietrzu.

Przykładowe obserwacje to obserwacje samolotów z dronów.

Ze względu na trudność obserwacji praktycznie niepraktykowane. Natomiast nie można wykluczyć istnienia tego typu obserwacji.