Refrakcja atmosferyczna a dalekie widoki.

Wstęp
Na tej stronie znajdziecie wiele zdjęć z długich dystansów. Czasem widać na nich obiekty, które w standardowych warunkach powinny być niewidoczne, a schowane za horyzont.
Jak znaleźć wytłumaczenie dla tego typu zjawiska?  Co sprawia, że możemy zajrzeć niejako za horyzont?
Odpowiedz brzmi : za widoczność tych obiektów odpowiada refrakcja atmosferyczna.
Jest to zjawisko w którym promienie świetlne uginają się w atmosferze ziemskiej na skutek jej niejednorodności.
Refrakcja zawsze występuje w atmosferze, ale zakrzywienie promienia światła ma różne natężenie, co wpływa na przebieg światła. Można to zmierzyć, a raczej oszacować.
Posługujemy się wtedy współczynnikiem refrakcji. Im większy tym dla obserwatora lepiej bo więcej można ujrzeć.
Wartość refrakcji uznawana za standardową w polskim klimacie to   0,13-0,14. Jaki jest niestandardowy?  Przy ekstremalnych obserwacjach z Polski odnotowano uśredniony współczynnik na linii widzenia o wartości ok. 0,22.
Wymaganą  do obserwacji konkretnego obiektu wartość refrakcji możemy uzyskać za pomocą symulatorów lub obliczeń wykorzystujących dane z modelu terenu.
Natomiast wartość refrakcji, która była w momencie dokonanej obserwacji możemy oszacować na różne sposoby.
Jeden sposób to wykorzystanie danych pomiarowych z balonów meteorologicznych udostępnianych przez stacje pogodowe . Niestety jest to metoda mało dokładna.
Inny  sposób, bardziej precyzyjny, to wykorzystanie danych uzyskanych z analizy zdjęcia – tj. rozmiaru kątowego zaobserwowanego obiektu oraz  danych z  numerycznych modeli terenu.

Więcej na temat refrakcji , jak wyliczać współczynnik  w dalszej części artykułu.

Co to jest refrakcja atmosferyczna oraz współczynnik refrakcji?

Refrakcja atmosferyczna to zjawisko, w którym promienie świetlne uginają się w atmosferze ziemskiej.

Aby obserwować obiekty, światło musi przejść z nich do obserwatora. Droga światła ulega jednak zakrzywieniu w atmosferze Ziemi, która nie jest jednorodna, składa się bowiem z powietrza o różnych właściwościach, takich jak temperatura i ciśnienie.

Zmiana kierunku biegu promienia światła zachodzi na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania.  W przypadku atmosfery Ziemi, zmiany właściwości powietrza są płynne, co powoduje stopniowe i łagodne zakrzywienie na dużym dystansie.

Refrakcja atmosferyczna jest wynikiem zróżnicowanej gęstości powietrza, zwłaszcza spadku ciśnienia atmosferycznego ze wzrostem wysokości, oraz pionowego gradientu temperatury, czyli tempa zmiany temperatury z wysokością.

Współczynnik refrakcji jest miarą refrakcji atmosferycznej i definiowany jest jako stosunek promienia krzywizny Ziemi do promienia krzywizny toru światła.

Jakie czynniki wpływają na wielkość refrakcji?

W standardowych warunkach przyjmuje się, że współczynnik refrakcji wynosi 0,13 lub 0,14. Największy wpływ na wartość współczynnika refrakcji ma pionowy gradient temperatury, czyli tempo zmiany temperatury powietrza wraz z wysokością. Gradient temperatury zwykle wynosi około 0,65 °C/100 m podczas wznoszenia powietrza z parą wodną oraz około 1 °C/100 m w suchym powietrzu bez kondensacji. Jednak rozkład temperatury w zależności od wysokości może ulegać zmianie, na przykład podczas inwersji temperatury, gdy powietrze staje się cieplejsze wraz ze wzrostem wysokości.

W dalekich obserwacjach można spotkać kilka typów inwersji, takich jak inwersja osiadania, inwersja radiacyjna i inwersja adwekcyjna.

Inwersja osiadania występuje w wyżu barycznym, gdzie zstępujące powietrze ogrzewa się adiabatycznie, stając się cieplejsze niż powietrze poniżej.

Inwersja radiacyjna powstaje, gdy ciepło jest wypromieniowywane z gruntu podczas bezchmurnej i bezwietrznej pogody, powodując szybsze ochładzanie się powietrza na poziomie gruntu niż powietrza znajdującego się wyżej.

Inwersja adwekcyjna pojawia się, gdy cieplejsze powietrze napływa nad chłodniejsze podłoże, i dotyczy również powietrza przygruntowego.

Wartość temperatury powietrza również wpływa na refrakcję, ponieważ w chłodniejszym powietrzu refrakcja jest silniejsza. Wpływ ciśnienia atmosferycznego na zmienność refrakcji w danym miejscu jest stosunkowo niewielki, ale jest ważnym czynnikiem, jeśli rozpatrujemy refrakcję na dużych wysokościach, ponieważ ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie, a tym samym zmniejsza się współczynnik refrakcji.

Typowe wartości refrakcji w polskim klimacie są wyższe niż uznawane za średnie 0,13-0,14. Przy pionowym gradiencie temperatury 1 °C/100 m (wartości typowej dla suchego powietrza) i ciśnieniu 1013 hPa, wartość 0,13 występuje dopiero przy temperaturze 35 °C. Z tego wynika, że zazwyczaj mamy do czynienia z wartościami w okolicach 0,15. Na dużych wysokościach n.p.m. wartość współczynnika refrakcji maleje.

W związku z nieregularną strukturą atmosfery, refrakcja ma zróżnicowane natężenie wzdłuż linii obserwacji. Przebieg światła nie tworzy więc pojedynczego okręgu, ale ma bardziej skomplikowany kształt. Na podstawie obserwacji wizualnej lub fotografii trudno jest określić dokładny rozkład współczynnika refrakcji wzdłuż linii widzenia. Można jednak ustalić efektywną, uśrednioną wartość, która dałaby taki sam efekt, gdyby była stała na całym dystansie obserwacji.

Wybrane obserwacje  z Polski przy których zaobserwowano zwiększoną refrakcję. Przypomnijmy, że standardowe warunki to 0,13-0,14.

G. Kamieńsk – Tatry – uśredniony współczynnik refrakcji atmosferycznej wymagany do ujrzenia pojedynczych wierzchołków Tatr  wynosi minimum 0,19. Podczas obserwacji wyniósł ok. 0,225 co umożliwiło ujrzenie kilku szczytów.

[230+ km] Tatry z G. Kamieńskiej k. Bełchatowa

 

Potok Wielki  – Tatry – uśredniony współczynnik refrakcji atmosferycznej wymagany do obserwacji Tatr to minimum 0,16. Podczas obserwacji wyniósł ok. 0,22.

[230+ km] Tatry z woj. lubelskiego. Potok Wielki.

 

 G.Chełmo  – Tatry i Babia Góra – uśredniony współczynnik refrakcji atmosferycznej wymagany do obserwacji  Babiej Góry to minimum 0,16. Podczas obserwacji wyniósł 0,17.Pozwoliło to na dostrzeżenie Babiej Góry i kilku wierzchołków Tatr.

[213 km] Tatry i Babia Góra z Góry Chełmo.