Owiana tajemnicą i pogańskim kultem Góra Grodowa w paśmie Wzgórz Tumlińskich góruje nad okolicą. Wzniesienie leży na głównym szlaku turystycznym Gór Świętokrzyskich. Niestety potencjał widokowy góry jest ograniczony ze względu na jej zalesienie. By znaleźć punkt widokowy w okolicy z otwartym widokiem na południe musimy udać się w pobliże Kościoła św. Stanisława w Tumlinie-Węglach. Administracyjnie więc zmieniamy położenie z gminy Miedziana Góra na gminę Zagnańsk. W pobliżu parkingu
przy cmentarzu znajdziemy odpowiednie miejsce, skąd widać panoramę od Kielc aż po wzniesienia zachodnich pasma Gór Świętokrzyskich. Spoglądając w kierunku południowym dojrzymy kominy cementowni w Nowinach. Na tym azymucie na dalekim horyzoncie przy dobrej widzialności możemy dostrzec Tatry Wysokie oddalone o ponad 200 km. Nie widać wprawdzie całego pasma Tatr Wysokich (Łomnica , Gerlach są zasłonięte)  ale wyraźnie widoczne są szczyty na zachód od Wysokiej  tj. Rysy , Mięguszowieckie aż do Krywania i  Świnicy. Aby to pokazać użyłem podczerwieni, warunki pogodowe pod koniec marca uniemożliwiły pełnej obserwacji w świetle widzialnym.

Zdjęcia przedstawiają: Tatry Wysokie
Miejsce:  Tumlin-Węgle, gmina Zagnańsk,  powiat kielecki, woj.świętokrzyskie.
Wysokość obserwatora: 359 m. n.p.m. 50°57’56.6″N 20°35’21.1″E
Odległość: Krywań 204,9 km , Rysy 201,8 km, Wysoka 202,5 km.
Czas:  29 marca 2023
Autor: Paweł Kłak
Sprzęt: Canon 1300D – Sigma 70-300  + IR pass 72 – Paweł Kłak
Opis: To pierwsza potwierdzona obserwacja Tatr z Tumlina.

Symulacja: heywhatsthat.com  RC0.13

 


Linia Tumlin – Krywań

Symulacja.

 

Widok na Tatry z Tumlina fot. Paweł Kłak 263mm APS-Canon eq.426mm FF. Od lewej Wysoka, Rysy , Mieguszowieckie, Hruby, Krywań, Świnica.

 

Zbliżenie na Tatry widziane z Tumlina w gminie Zagnańsk. fot. Paweł Kłak. Od lewej Wysoka, Rysy , Mieguszowieckie, Hruby, Krywań, Świnica.
Zbliżenie na Tatry widziane z Tumlina w gminie Zagnańsk. fot. Paweł Kłak. Od lewej Wysoka, Rysy , Mieguszowieckie, Hruby, Krywań, Świnica.