Zdjęcia przedstawiają: wzniesienia pasma Szumawy (czes. Šumava) , Kraina Szumawska (Czechy)
Miejsce: Wielki Szyszak – na zachód od szczytu (Karkonosze)
Wysokość obserwatora: ~ 1487 m n.p.m.
Odległość : 243,1 km Vysoký stolec (Szumawa, Czechy), Boubín 234,5 km (Szumawa, Czechy), Větřín  – 234, 9 km  i Solovec – 234,7 km. 
Czas: 31.12.2016 – w ciągu dnia.
Autor: Paweł Wawrzynowski ; opis i identyfikacja szczytów – Krzysztof Strasburger
Sprzęt: Canon EOS 600D+Tamron 70-300 VC
Opis: Szumawa to pasmo górskie położone na pograniczu Czech, Niemiec i Austrii. Pasmo stanowi najwyższą część Krainy Szumawskej (czes. Šumavská subprovincie, niem. Böhmerwald-Subprovinz), będącej południowo-zachodnim obrzeżem Masywu Czeskiego. Obserwacja z 31.12.2016 to najdalsza obserwacja tego pasma z Polski.  Dystans 243,1 km – pomiędzy Wielkim Szyszakiem a szczytem  Vysoký stolec (Szumawa, Czechy) – stawia obserwację w pierwszej trójce najdłuższych obserwacji z terenu Polski – pełne zestawienie – https://dalekiehoryzonty.pl/najdalsze-obserwacje-z-polski/
Dzięki wyjątkowo korzystnej inwersji, a co za tym idzie wysokiemu średniemu współczynnikowi refrakcji udało się autorowi „zajrzeć  za standardowy horyzont”. Czyli zaobserwowano to co przy standardowych warunkach refrakcyjnych nie powinno być widoczne.   Dodatkową trudność stanowiła pora dnia – zdjęcie było wykonywane w środku dnia. Autor nie mógł więc skorzystać z dobrodziejstw kontrastu występującego przy zachodnie słońca.

Vysoký stolec (1252 m n.p.m.) leży w Parku Narodowym Szumawa w Czechach, zaledwie 2 km od granicy z Niemcami. Boubín (1362 m) stanowi dominantę południowo-wschodniej części Szumawy. Jeszcze bardziej popularny, niż sam szczyt, jest rezerwat przyrody Puszcza Boubínska.

Aktualizacja: 16.11.2022. Po kilku latach od obserwacji , Krzysztof Strasburger zidentyfikował  kolejne szczyty oraz zaktualizował pomiary. Kreska na horyzoncie, na lewo od Boubina, to prawdopodobnie wybiegający
od niego grzbiet, z kulminacjami Větřín (1178) i Solovec (1155).

 

Widok z okolic Wielkiego Szyszaka w kierunku południowo – zachodnim . Na horyzoncie widoczne pasmo Szumawy w Czechach.

 

 

Widok z okolic Wielkiego Szyszaka w kierunku południowo – zachodnim . Na horyzoncie widoczne pasmo Szumawy w Czechach.  Vysoký stolec (Szumawa, Czechy) – 243,1 km  , Boubín 234,5 km (Szumawa, Czechy), Větřín  – 234, 9 km  i Solovec – 234,7 km.