Zdjęcia przedstawiają: Tatry,, Beskid Żywiecki
Miejsce: Góra Strużna , województwo świętokrzyskie , powiat kielecki.  50°52’32.8″N 20°49’27.8″E
Wysokość obserwatora: 359 m. n.p.m.
Odległość: Tatry Wysokie – Krywań 199,4 km; Beskid Żywiecki – Babia Góra 171,7 km
Czas: 01 września 2022 – Babia Góra ; 03.11.2022 – Tatry – Krywań 199,4 km
Autor: Paweł Kłak
Sprzęt: Canon 1300D + Sigma 150-500 mm.
Symulacja: Symulacja z G.Strużnej
Opis: Góra Strużna znajduje się w sercu Góra Świętokrzyskich pomiędzy Górnem,  Krajnem , a  Bęczkowem.  Wysoka na 367 m. n. p. m. góruje nad całą Doliną Kielecką-Łagowską.  Wyniosłość ta jest  wspaniałym punktem widokowym.  Z południowego zbocza rozciąga się panorama od wzniesień w okolicy Łagowa aż po Kielce.  W oddali na horyzoncie dostrzec można Tatry oraz Beskidy.

Historia obserwacji z tego miejsca: Pierwsza i najdalsza obserwacja: 03.11.2022 – Krywań 199,4 km fot. Paweł Kłak.

 

Fotorelacja. 03.11.2022 Autor Paweł Kłak

 

 

Tatry Wysokie widziane ze Strużnej. Na pierwszym planie zabudowania wsi Górno oraz hałdy Kopalni Józefka.

 

Tatry Wysokie widziane z Góry Strużnej. Na pierwszym planie zabudowania miejscowości Górno.

 

Babia Góra widziana ze Strużnej. Zdjęcie zrobione 1 września 2022r.