Łódzkie

 212,4 km Góra Chełmo – Gerlach 

 

Lubelskie

 227,5 km Potok Wielki – Lodowy Szczyt

 


Świętokrzyskie