Aktualizacja:
Tatry z Jasnej Góry zostały zrobione!

https://dalekiewidoki.pl/2023/11/tatry-i-babia-gora-z-jasnej-gory.html

Analiza

Czy można zrobić zdjęcie Tatr i Babiej Góry z wieży klasztornej na Jasnej Górze?

Obserwacja Tatr z Jasnej Góry nie jest możliwa przy standardowych warunkach obserwacyjnych. Teoretycznie jest możliwość obserwacji Tatr z tarasu widokowego wieży jasnogórskiej przy sprzyjających warunkach pogodowych i przy zwiększonej refrakcji atmosferycznej.

Wyliczenie wymaganego współczynnika refrakcji dla obserwacji Gerlach (2655 m n.p.m.)  w Tatrach Wysokich z wieży klasztornej na Jasnej Górze (293 m n.p.m + 50 m n.p.t. – taras)  jest możliwe.

Potencjalna przeszkoda, która występuje na linii widzenia to zalesione wzniesienie (którego wysokość z uwzględnieniem rosnących na nim drzew to 367 m n.p.m.)  w okolicy dzielnicy Myszkowa – Będusza.

 

Wyliczenie wymaganego współczynnika refrakcji do obserwacji wierzchołka Gerlacha z Jasnej Góry z uwzględnieniem przeszkód i danych z Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu.

 

Powyższe wyliczenia wskazują , że wymagany współczynnik powinien wynosić minimum 0,157 aby dostrzec czubek najwyższego szczytu Karpat.

Poniżej symulacja panoramy z wieży klasztornej na Jasnej Górze dla niestandardowych wartości współczynnika refrakcji:

Widok  dla wsp.refr.  0,15

 

Symulacja widoku z Jasnej Góry dla wsp. refrakcji 0,15

 

Symulacja widoku z Jasnej Góry dla wsp. refrakcji RC0,15

 

Symulacja widoku z Jasnej Góry dla wsp. refrakcji RC0.15

 

Widok  dla wsp. refrakcji 0,22

 

Symulacja widoku z Jasnej Góry dla wsp. refrakcji RC0.22
Symulacja widoku z Jasnej Góry dla wsp. refrakcji RC0.22

 

Istnieją i były już spotykane  warunki termiczne, w których taki współczynnik wystąpił, dlatego obserwacja Tatr z wieży klasztornej na Jasnej Górze jest możliwa.

Skoro jest to możliwe to pora na symulację widoku z wieży? Gdzie trzeba patrzeć i co wyznacza azymut na Tatry i Babią Górę.  Posłużę się zdjęciem znalezionym  w sieci w kierunku południowym.

Na podstawie analizy pierwszego planu (położenia budynków i innych obiektów antropogenicznych) można wyznaczyć dokładną siatkę azymutów. Mając azymuty  Gerlacha i Babiej Góry można na zdjęcie nanieść miejsce w którym powinny znaleźć się te szczyty.

 

Jeśli nie z Jasnej Góry to może znajdziemy inne miejsca w Częstochowie?

Posłużmy się symulacją zasięgu widoczności wygenerowaną przez program heywhatsthat.com

 

Pierwsza symulacja obejmuje zakres widoku z Gerlacha. W celu zasymulowania działania refrakcji  „podnsiosłem” go o 300 m .

https://www.heywhatsthat.com/?view=XRPJ5X9A

 

Symulacja widoku z Gerlacha. Na czerwono potencjalne miejsca skąd widać tatrzański szczyt.

Druga symulacja obejmuje zakres widoku z Gerlacha. W celu zasymulowania działania refrakcji  „podnsiosłem” go o 200 m .

https://www.heywhatsthat.com/?view=MVH9QW7J

Symulacja widoku z Gerlacha. Na czerwono potencjalne miejsca skąd widać tatrzański szczyt.

 

Wydaje się bardzo prawdopodobne aby Tatry były widoczne z ostatnich pięter najwyższych bloków osiedla Północ w Częstochowie.

 

Widok z Jasnej Góry. Widok z wieży na Jasnej Górze.
Babia Góra widziana z Jasnej Góry. Tatry z Częstochowy.