• Najdalsze obserwacje
  • Obserwacje Tatr 
  • Obserwacje Beskidów  
  • Obserwacje Wyżyny Lubelskiej
  • Obserwacje Jury Krakowsko-Częstochowskiej
  • Obserwacje Gór Świętokrzyskich