Zdjęcia przedstawiają:  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska , obiekty industrialne w woj. świętokrzyskim
Miejsce: wieża klasztoru na Świętym Krzyżu , woj. świętokrzyskie.50.859292, 21.052934 https://goo.gl/maps/mqeC1gu1Zg2HwjTF9
Wysokość obserwatora: 579 m. n.p.m. + 30 metrowa wieża = 609 m. n.p.m.
Odległość:  Wyżyna Częstochowska – Cisownik – 115,3 km, G. Janowskiego – 115 km, G. Zborów – 111,8 km, Wielka Góra – 114 km; Obiekty industrialne: Zamek w Chęcinach 42 km , wieża telekomunikacyjna w Jędrzejowie 58,2 km, TON Jędrzejów Skroniów – 61 km, komin Kartel Jędrzejów – 59,8 km.
Czas:  1 września 2022, godzina 15:00
Autor: Paweł Kłak
Sprzęt: Canon 1100D + Sigma 150-500 mm.
Opis: Wzniesienia Jury w okolicach Zamku w Ogrodzieńcu, Smoleniu , Mirowie i Bobolicach można zaobserwować z wieży klasztornej na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. To pierwsza udokumentowana obserwacja Wyżyny Częstochowskiej ze Świętego Krzyża. W dodatku to najdalsza obserwacja tych wzniesień ze wschodu – 115,3 km.
W tym kierunku można również dostrzec zabudowania i obiekty industrialne Jędrzejowa (~ok. 55-60 km) oraz Zamek w Chęcinach.

 

Widok w kierunku Wyżyny Częstochowskiej.
Widoczne wzniesienia koło Smolenia – Sikorowa Skała 107,4 km. Najdalej położony Cisownik – 115,3 km oraz Góra Janowskiego – 115 km. Widoczne również zabudowania i obiekty industrialne miasta Jędrzejów (~55-60 km).
Wzgórza w okolicy Zamku Pilcza w Smoleniu oraz najdalej położone wzniesienie widoczne z Gór Świętokrzyskich – Cisownik 115,3 km.
Góra Janowskiego lub Góra Zamkowa wzgórze będące najwyższym wzniesieniem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kierunek obserwacji pokrywa się z miastem Jędrzejów.
Widok ze Świętego Krzyża na wzniesienia Wyżyny Częstochowskiej – Góra Zborów – 111,8 km Wielka Góra – 114 km. Widoczny Zamek w Chęcinach – 42 km.
Góra Zborów na Wyżynie Mirowsko-Olsztyńskiej widziana ze Świętego Krzyża.
Wielka Góra i Bukowiec w okolicach Zamków w Mirowie i Bobolicach widziane ze Świętego Krzyża.
Zamek w Chęcinach widziany ze Świętego Krzyża.

 

 

Na koniec nałożona siatka azymutów na panoramę.

Siatka azymutów nałożona na panoramę.