Skąd widać Tatry w regionie świętokrzyskim ?

Potencjalne miejsca obserwacji znajdziemy posługując się mapą obserwacji wykonaną przez autorów takich fotografii np.  https://://dalekiewidoki.pl/2021/09/mapa-obserwacji-z-gor-swietokrzyskich.html

Jak widać tych miejsc skąd można  zobaczyć Tatry z ponad 200 km jest kilkanaście. Najbardziej znane to wieża klasztorna na Św. Krzyżu , Krajno ,  G. Radostowa, taras na G. Sieniawskiej.

Najczęsciej widoczne są Tatry Wysokie, rzadziej Tatry Zachodnie. 

Skąd jeszcze?

Z bliższych odległości Tatry można oglądać z  kilkudziesięciu miejsc w regionie.

Aby spróbować odpowiedzieć dokładnie na to pytanie skąd –  posłużymy się  symulacją widoczności ze strony www.heywhatsthat.com  (jak posługiwać się tym narzędziem na stronie https://lubelskiehoryzonty.pl/symulacje/heywhatsthat/ )

Wybrałem do symulacji  szczyt Łomnicę.  Jest on najczęściej obserwowanym szczytem w dalekich obserwacjach głównie ze względu na jego wysokość oraz położenie.

Poniższa mapa przedstawia teoretyczny obszar , który widać z Łomnicy.  Skoro widać go z Łomnicy to i Łomnica powinna być widoczna z tych obszarów.

Obszary te zaznaczone są kolorem czerwonym , natomiast na  fioletowo zaznaczono kraniec obserwacji- mówiąc prościej dalej już się nie da.  Obserwacje z okolic tej lini są najtrudniejsze i najdalsze.

 

Jak widzimy , teoretycznie tych miejsc w regionie świętokrzyskim  jest dużo, a w okolicach Ponidzia bardzo dużo.  Niestety symulacja nie uwzględnia  przeszkód w postaci lasów, domów  i innych obiektów zasłaniających widok. W rzeczywistości teren potencjalnych obserwacji  jest znacząco mniejszy.

Jakie wnioski z analizy tej mapy ?

– obserwacje  Tatr ze 120-150 km z  Ponidzia , okolic Buska Zdroju , Pińczowa , Kazimierzy Wielkiej , Pacanowa  mimo iż widowiskowe nie są czymś nadzwyczajnym gdyż miejsc do obserwacji jest bardzo dużo

– dużo trudniej o obserwacje Tatr z Gór Świętokrzyskich  –  dystans to często około 200 km i to już sprawia problem,  potencjalne miejsca to często zalesione szczyty co uniemożliwia obserwacje, rozwiązaniem byłoby postawienie wież widokowych np. na Łysicy, Bukowej Górze.

Symulacje obszarów  widoczności  poszczególnych szczytów Tatr :

Łomnica    2634 mnpm    https://www.heywhatsthat.com/?view=HCFPIMKW
Gerlach 2655 mnpm     https://www.heywhatsthat.com/?view=WDKR62SF
Lodowy  2628 mnpm     https://www.heywhatsthat.com/?view=MDB64XM3 

Baraniec 2185 mnpm     https://www.heywhatsthat.com/?view=BXVIH95F