Narzędzia

Generatory panoram , symulacje widoczności.

 

Narzędzia, które działają w oknie przeglądarki.

Heywhatsthat

https://www.heywhatsthat.com/

Opis wykorzystania programu – strona dalekiehoryzonty.pl

Generator panoram Ulricha Deuschle

https://www.udeuschle.de/panoramas/makepanoramas_en.htm

Opis tworzenia symulacji – strona dalekiehoryzonty.pl

Identyfikacja obiektów na zdjęciu z nakładaniem symulacji panoramy – strona dalekiehoryzonty.pl

 

 

Peakfinder ( ma też opcję aplikacji na telefon)

https://www.peakfinder.org/

Narzędzia, które działają jako osobne programy na komputerze.

Kashmir 3D

https://www.kashmir3d.com/index-e.html

Konfiguracja programu i opis tworzenia panoramy – na dalekiehoryzonty.pl

Link do pobrania danych modelu terenu w zakresie 49°–50°N i 19°–23°E, zawierających model SRTM 1 dla Tatr – ze strony dalekiehoryzonty.pl

Plik z nazwami szczytów – ze strony dalekiehoryzonty.pl

 

Narzędzia, które działają  jako aplikacje na telefon.

Peakfinder ( ma też opcję aplikacji na telefon)

https://www.peakfinder.org/

Planit Pro

Inne narzędzia

 

Mapa przeszkód lotniczych : http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=252d2be2e6104adcb9be8201660a05b3

Narzędzia geoportalu https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0  :

a ) Numeryczny Model Terenu -> Profil terenu – przydatne do weryfikowania i sprawdzenia wysokości oraz profilu terenu

b)  Numeryczny Model Terenu -> Analiza widoczności wzdłuż zadanej lini – przydatne przy analizowaniu przeszkód na lini widzenia

c) Warstwa -> Zagospodarowanie przestrzenne -> Strefy wyłączone wokół turbin wiartowych  – przydatne przy identyfikacji turbin wiartowych