Widoki z Wyżyny Kieleckiej

Wyżyna Kielecka nazywana dawniej Wyżyną Kielecko-Sandomierską, rozciąga się między Pilicą a Wisłą (od okolic Opoczna na północnym zachodzie do rejonu Sandomierza na południowym wschodzie). W środku obszaru dominują Góry Świętokrzyskie z Łysicą (614 m n.p.m.), leżącą w paśmie Łysogór.

W skład Wyżyny Kieleckiej wchodzą mezoregiony: Płaskowyż Suchedniowski
Garb Gielniowski, Przedgórze Iłżeckie, Góry Świętokrzyskie,Wyżyna Sandomierska, Pogórze Szydłowskie.

Ze wzniesień Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Płaskowyżu Suchedniowskiego można zaobserwować Tatry.

Widok z Gołoborza na Łysej Górze

Zdjęcia przedstawiają:  kierunek północno-wschodni – azymut 328 ° – 72 °  z gołoborza na Łysej Górze. Miejsce: Gołoborze na Łysej […]

Tatry i Babia Góra z Góry Radostowej

Zdjęcia przedstawiają:  Tatry , Beskid Żywiecki Miejsce: Góra Radostowa, południowe zbocze ,  woj. świętokrzyskie. 50.897559, 20.799660 https://goo.gl/maps/EkdP96AupxrWUoXh7  Wysokość obserwatora: 420 […]

Tatry ze Starego Miasta w Sandomierzu

Wisła, Sandomierz, Tatry w jednym kadrze. Pierwsza obserwacja Tatr ze Starego Miasta w Sandomierzu. Ponad 210 km do Krywania w Tatrach Wysokich.

Radostowa – Tatry w chmurach – [14/10/2021]

Zdjęcia przedstawiają:  Tatry Miejsce: Góra Radostowa, południowe zbocze ,  woj. świętokrzyskie. 50.897559, 20.799660 https://goo.gl/maps/EkdP96AupxrWUoXh7  Wysokość obserwatora: 420 m. n.p.m. Odległość:  […]