Dalekie obserwacje to zyskujący sobie coraz większą popularność rodzaj fotografii krajobrazowej.

Na stronie  przedstawione zostaną najciekawsze dalekie obserwacje z województwa świętokrzyskiego.

Nasz region to doskonałe miejsce do obserwacji długodystansowych.  Najdalsze obserwacje można wykonywać z ponad 200 km. Takie obserwacje można wykonać z Gór Świętokrzyskich, a także z Sandomierza.

Publikowane zdjęcia wykonane  są z powierzchni ziemi lub z obiektów trwale z nią związanych, takich jak wieże czy platformy widokowe.  Nie zamieszczamy fotografii z drona, motolotni czy samolotów. 

Z racji tego , że obserwowane obiekty są różnej wielkości przyjmijmy , że będziemy tu publikować obserwacje  Tatr z odległości powyżej 150 km. Obserwacje  niższych pasm  w tym Jury Krakowsko-Częstochowskiej  to około 50 km – 100 km, dla obiektów industrialnych powyżej 30 km.